علی­رغم شباهت ظاهری به باتری­ها٬ خازن ­ها به شیوه ­های متفاوتی طراحی و استفاده می­شوند. خازن یک وسیله ذخیره انرژی است که بر خلاف باتری یک میدان الکتریکی بین دو...