عملكرد ثبت کننده های بی‌سيم داده ( Wireless Data Loggers) مشابه با ثبت کننده های مكانيكي داده است: هر دو دستگاه داده‌ها را از متغيرهاي مبتني بر رويداد (همانند ولتاژ، فشار و دما) اندازه‌گيري و جمع‌آوري مي‌كنند.ثبت کننده های مكانيكي داده همانند دستگاه‌هاي كنترل از راه دور عمل مي‌كنند و داده‌هاي دريافت شده را نمايش مي‌دهند. ثبت کننده های بي‌سيم داده‌ها همانند نسخه مكانيكي آنها به عنوان كنترلگر از راه دور عمل مي‌كنند؛ اين موضوع به اين معنا است كه آنها به دستگاه‌هاي خارجي يا تنظيم دستي نياز ندارند، با اين حال آنها مي‌توانند توانايي‌هاي رايج موجود در متمركزكننده‌هاي الكترونيكي داده را (همانند روش‌هاي تحليل و دريافت بازخورد مبتني بر روش‌هاي رايانه‌اي) فراهم كنند. با اين حال ثبت کننده های الكترونيكي داده بايد به يك رايانه يا ديگر دستگاه‌هاي پشتيبان متصل شوند تا شما بتوانيد از مزاياي كامل برنامه‌هاي مازاد بهره ببريد. بنابراين ثبت کننده های بي‌سيم داده‌ها مي‌توانند تمامي مزاياي برنامه‌هاي مربوط به متمركزكننده‌هاي الكترونيكي داده را ارائه كنند؛ با اين تفاوت كه آنها همانند متمركز كننده‌هاي مكانيكي داده وابسته نيستند و مي‌توان آنها را از راه دور كنترل كرد.

ثبت کننده های راديو فركانسی بی‌سيم داده‌ها

متمركز‌كننده‌هاي راديو فركانسي بي‌سيم داده‌ها مي‌توانند براي كاربر سهولت استفاده و پويايي را به ارمغان بياورند؛ آنها به عنوان يك دستگاه مي‌توانند به شبكه‌هاي بي‌سيم بزرگتر متصل شوند و به كاربران اجازه دهند تا از نقاط مختلف جغرافيايي به داده‌ها دسترسي داشته باشند. اين دستگاه‌ها مي‌توانند دمايي در بازه 40- الي 146 درجه فارنهايت را تحمل كنند؛ همچنين آنها داراي ابعاد كوچكي هستند، بنابراين از آنها مي‌توان در فضاهاي فشرده استفاده نمود. تمامي اين مزايا نشان مي دهند كه ثبت کننده های بي‌سيم داده‌ها مي‌توانند كاربردهاي فراواني را به صنعت ارائه كنند. اگر از اين دستگاه‌ها به درستي استفاده شود، آنها مي‌توانند باعث كاهش هزينه‌ها شوند؛ به علاوه نصب آنها آسان خواهد بود.

ثبت کننده بي‌سيم داده‌ها داراي چند جزء اساسي هستند. در سيستم جمع‌آوري داده با استفاده از راديو فركانس، تمامي متمركزكننده وابسته به فرستنده-گيرنده[transceiver]راديو فركانس است. اگر اين جزء وجود نداشته باشد، در اين صورت سيستم نمي‌تواند به درستي داده‌ها را انتقال دهد. معمولا فرستنده-گيرنده راديو فركانسي با استفاده از درگاه  به متمركزكننده داده متصل مي‌شود و سپس داده‌هايي كه متمركزكننده دريافت كرده‌است را به گيرنده متناظر (متصل به رايانه) خواهد فرستاد. ميزان مسافتي كه سيگنال مي‌تواند طي كند وابسته به عواملي هم‌چون پهناي باند فركانس، مسير سيگنال، ارتفاع آنتن و ميزان اتلاف در مسير انتقال سيگنال خواهد بود.

در ابتدا محل خود را بررسي كنيد تا مطمئن شويد كه اين سيستم مطابق با ويژگي‌هاي محل مورد نظر شما است؛ سپس اجزاي آن همانند آنتن را در محل مورد نظر تصور كنيد تا بتوانيد انتقال سيگنال را به درستي در محيط انجام دهيد. اگر مي‌خواهيم اين روش را از لحاظ مالي بسنجيد، بايد ديگر روش‌هاي مبتني بر ثبت کننده های بي‌سيم داده‌ را بررسي كنيد؛ دقت كنيد كه به صرفه بودن اين روش از لحاظ اقتصادي، وابسته به نوع كاربرد شما است.

كاربردهای مربوط به ثبت کننده بی‌سيم داده‌ها

ثبت کننده های بي‌سيم داده‌ داراي كاربردهاي فراواني هستند؛ اين كاربردها در نواحي صنعتي‌اي كه نظارت انساني در آنها دشوار است، پررنگ‌تر خواهد بود. سيستم جمع‌آوري داده با استفاده از راديو فركانس را مي‌توان براي رديابي اطلاعات محصولات در فرآيند توليد استفاده كرد؛ اين امر با نظارت بر هر محله از فرآيند ممكن خواهد شد. نظارت بر اين فرآيند بايد در بخش‌هايي كه داراي ماشين‌هاي خطرناك براي متصدي هستند، پررنگ‌تر شود.

صنعت خودروسازي از سيستم‌هاي جمع‌آوري داده با استفاده از راديو فركانس براي سنجش خودروها و ويژگي‌هاي جديد استفاده مي‌كنند. صنعت خودروسازي از ثبت کننده های داده و حسگرها بر روي بخش‌هاي مختلف خودرو استفاده مي‌كند تا بتواند شرايط غيرعادي را در عملكرد اين بخش‌ها مشخص كند؛ به علاوه اين كاربرد به آنها اجازه مي‌دهد تا علت‌هاي احتمالي اين شرايط غيرعادي را بررسي كنند. غالبا جايگاه‌هاي هواشناسي از ثبت کننده های بی‌سيم داده‌ استفاده مي‌كند تا اطلاعات مربوط به شرايط آب‌وهوايي را ذخيره كند. ثبت فشار گاز، كارخانه‌هاي تصفيه آب، جايگاه‌هاي انرژي هسته‌اي، سيلو‌ها و سيستم‌هاي هم‌ترازي تانك‌ها؛ از ديگر كاربردهاي ثبت کننده های بی‌سيم داده‌ محسوب مي‌شوند.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید