اين مقاله به بررسي كاربردهاي حوزه اتصالات مي‌پردازد كه شبكه‌هاي اينترنت اشيا براي ما مهيا كرده است؛ ما مي‌خواهيم به مزيت‌ها و معايب هر كدام از اين كاربردها بپردازيم. امروزه...