چکیده: اتوماسیون صنعتی ( Industrial Automation) تاثیرات فراوانی در دنیای تولیدات صنعتی گذاشته است. این تاثیرات را به وضوح می توان در کیفیت اجناس تولید شده در طول سال های...