دسته : شبکه های صنعتی

ماشين‌هاي خودكارشده به صورت مداوم به صنايع مختلف راه میابند

عمليات خودكارسازي همانند عمليات ماشيني‌سازي، وابسته به ماشين‌ها (سيستم‌هاي خودكارسازي) است تا بتواند فرآيندهايي كه در گذشته به صورت دستي صورت مي‌گرفتند را انجام دهد. ماشيني‌سازي فرآيندها، تبديل به يك...

05:07

چگونه اینترنت اشیاءِ صنعتی می‌تواند ارزش کمپرسورهای هوای سیار را افزایش دهد

کمپرسورهای هوای سیار یکی از تجهیزات اصلی کارگران در صنایع مختلف است. کمپرسورهای هوای سیار به کارگران اجازه می‌دهند تا کارهای مهمی مانند اتمام، برش و جوشکاری محصول را در...

06:26