دسته : شبکه های صنعتی

تولیدکنندگان و تهیه کنندگان بهترین دوبین های مادون قرمز

دوربین مادون قرمز، که ترموگرافیک (thermographic) نیزنامیده می‌شود، دارای مکانیزمی است که تصویر را با استفاده از اشعه‌ی مادون قرمز ایجاد می‌کند درست شبیه به دوربین استاندارد که تصویری با استفاده از...

08:00

اينترنت اشيا در حوزه صنعت، در حال عوض كردن نحوه كنترل و نظارت بر فرآيندهای صنعتی است

ددهام ماس تحقيق جديدي توسط گروه مشاوره آركدر حوزه بازار جهاني پی‌ال‌سی و پك‌هاي مبتني بر پی‌ال‌سی نشان داد كه توليدكنندگان ماشين‌ها و كاربران نهايي هنوز هم استفاده از كنترل‌كننده‌هاي...

03:00

انتخاب يك كنترل‌كننده منطقی قابل برنامه‌ريزی(PLC)

تا زماني كه پی‌ال‌سی در سال 1968 ايجاد شد، فرآيندهاي صنعتي توسط مجموعه‌اي از رله‌هاي داراي سيم‌پيچي فشرده، زمان‌سنج‌ها و شمارشگرها كنترل مي‌شدند. اين مجموعه‌ها نياز به فضاي بزرگي داشتند...

05:00

ماشين‌هاي خودكارشده به صورت مداوم به صنايع مختلف راه میابند

عمليات خودكارسازي همانند عمليات ماشيني‌سازي، وابسته به ماشين‌ها (سيستم‌هاي خودكارسازي) است تا بتواند فرآيندهايي كه در گذشته به صورت دستي صورت مي‌گرفتند را انجام دهد. ماشيني‌سازي فرآيندها، تبديل به يك...

05:07