استعلام wire rope 2-3/4

استعلام شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان در دسته تجهیزات امنیتی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
  • مسئول ثبت فراخوان سید محمد جواد موسوی
  • شماره تلفن 061-34144000
  • دورنگار (فکس) 061-34442456
  • آدرس اهواز - بلوار پاسداران - بالاتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران
  • کدپستی 6164644951
  • تاریخ نیاز به کالا 1400/06/31

توضیحات بیشتر

لطفا به پیوست مراجعه نمایید.

اسناد ضمیمه شده

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید