استعلام KVM SW بهمراه متعلقات در مرکز SC2 تبریز سالن انتقال

استعلام شرکت ارتباطات زیرساخت در دسته تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت
  • مسئول ثبت فراخوان فرشاد پاده بان
  • شماره تلفن 021-88112783
  • دورنگار (فکس) 021-88112230
  • آدرس خ شریعتی نرسیده به پل سید خندان ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیر ساخت
  • کدپستی 1631713711
  • تاریخ نیاز به کالا 1400/07/07

توضیحات بیشتر

مشخصات فنی و ضوابط در فایل پیوست می باشند ، فقط شرکت هایی مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت می باشند که هنگام پیشنهاد قیمت مدارک را در سامانه بارگذاری نمایند.
پرداخت حداقل یک الی سه ماه پس از اتمام پروژه و تائید ناظر می باشد .

اسناد ضمیمه شده

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید