استعلام کنورتور 15VDC طبق شرح پیوست

استعلام شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان در دسته محصولات الکترونیکی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
  • مسئول ثبت فراخوان محمدحسین فلاح پور
  • شماره تلفن 061-33369000
  • دورنگار (فکس) 061-33369000
  • آدرس اهواز خیابان فلسطین
  • کدپستی 6133613137
  • تاریخ نیاز به کالا 1400/07/10

توضیحات بیشتر

تحویل کالا درب انبار معاونت بهره برداری اهواز میباشد/پرداخت وجه پس از تحویل کالا و تائید کارشناس این شرکت و طی حداقل 90 روز انجام میشود/جهت پیگیری باریالای خورشیدپناه تماس گرفته شود 32248303

اسناد ضمیمه شده

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید