استعلام واتر پمپ

استعلام شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان در دسته تجهیزات صنعتی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
  • مسئول ثبت فراخوان مهدی قاسمی
  • شماره تلفن 061-34144000
  • دورنگار (فکس) 061-34442456
  • آدرس اهواز - بلوار پاسداران - بالاتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران
  • کدپستی 6164644951
  • تاریخ نیاز به کالا 1400/07/25

توضیحات بیشتر

واتر پمپ به شماره تقاضا 0032120 (لطفا به پیوست مراجعه شود )

اسناد ضمیمه شده

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید