مناقصه فراخوان ارزيابی کيفی اصلاح وضعيت ساختمان پست برق اصلی و ساختمان های كنترل موتورها و پمپ های انبار نفت جديد ماهشهر (400106)

مناقصه مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان در دسته تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان
  • مسئول ثبت فراخوان امیر مینایی
  • آدرس بریم - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان

توضیحات بیشتر

حداقل امتياز قابل قبول ارزيابي کيفي

 

زمان اولين انتشار آگهي/ارسال به صفحه اعلان عمومي ساعت مهلت دريافت اسناد ساعت
مهلت ارسال پاسخ استعلام ساعت

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید