مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خريد، حمل، نصب و راه اندازي دوربين‌هاي مداربسته پروژه اداري، رفاهی و درمانی قشم

مناقصه سرمایه گذاری خانه سازی ایران در دسته تجهیزات امنیتی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی سرمایه گذاری خانه سازی ایران
  • مسئول ثبت فراخوان مهدی کردجزی
  • آدرس خیابان ولیعصر خیابان بهرامی پلاک3
  • کدپستی 1968656811

توضیحات بیشتر

 

نحوه ی برآورد مالی و قیمت پیشنهادی
هزینه خرید اسناد  2,500,000 ریال
تضمین شرکت در مناقصه:        نوع تضمین
 ضمانتنامه بانکی

ضمانتنامه غیربانکی

موارد بند پ ،‌ ح و خ آیین نامه تضامین

فیش بانکی (وجه نقد)

اوراق مشارکت

وثیقه ملکی

 گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها

مبلغ تضمین  490,000,000  ریال
مهلت دریافت اسناد 1400/11/02 ساعت 19:00     مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد 1400/11/12 ساعت 19:00
زمان بازگشایی پاکت ها 1400/11/13 ساعت 10:00     زمان اعتبار پیشنهاد 1400/12/27 ساعت 19:00

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید