استعلام wire rope 2-1/2

استعلام شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان در دسته تجهیزات امنیتی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
  • مسئول ثبت فراخوان سید محمد جواد موسوی
  • شماره تلفن 061-34144000
  • دورنگار (فکس) 061-34442456
  • آدرس اهواز - بلوار پاسداران - بالاتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران
  • کدپستی 6164644951
  • تاریخ نیاز به کالا 1400/09/30

توضیحات بیشتر

ایران کد مشابه لطفا به تقاضای پیوست مراجعه نمایید.
زمان بندی تحویل دقیق ذکر گردد.
شرایط پرداخت در پیشنهاد مالی لحاظ گردد.
مستندات کالا به صورت کامل پیوست گردد.

اسناد ضمیمه شده

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید