استعلام oil suction

استعلام شرکت پالایش نفت ابادان در دسته تجهیزات صنعتی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت پالایش نفت ابادان
  • مسئول ثبت فراخوان محمدعلی کعبی پور
  • شماره تلفن 061-53226172
  • دورنگار (فکس) 061-53228050
  • آدرس پالایشگاه آبادان حاشیه ی اروند رود صندوق پستی 555
  • کدپستی 6316578954
  • تاریخ نیاز به کالا 1400/10/02

توضیحات بیشتر

ارائه ایران کد الزامی می باشد.
پیشنهاد فنی ومالی می بایست طبق تقاضای پیوست ارائه شود.
خریدخارجی ممنوع است.
کارشناس کعبی پور 53182231-061.

اسناد ضمیمه شده

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید