استعلام MOUNTING POLE FOR MICROWAVE ANTENNA

استعلام شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان در دسته تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
  • مسئول ثبت فراخوان فرهاد شهنی
  • شماره تلفن 061-43221632
  • دورنگار (فکس) 061-11111111
  • آدرس خوزستان - مسجدسلیمان - میدان شهدای نفت - بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان - اداره مرکزی -
  • کدپستی 6491633133
  • تاریخ نیاز به کالا 1400/09/18

توضیحات بیشتر

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید