استعلام FLANGE فلنج

استعلام شرکت نفت و گاز پارس در دسته تجهیزات صنعتی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت مجتمع گاز پارس
  • مسئول ثبت فراخوان مهدی شمسی
  • شماره تلفن 077-31312000
  • دورنگار (فکس) 077-37325452
  • آدرس استان بوشهر- شهرستان عسلویه - شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
  • کدپستی 7511893651
  • تاریخ نیاز به کالا 1400/09/30

توضیحات بیشتر

اسناد ضمیمه شده

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید