استعلام 1000 عدد فیلتر کارتریدج گلیکول

استعلام شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در دسته تعمیر و نگهداری

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری
  • مسئول ثبت فراخوان مهران فلاحی شاه آباد
  • شماره تلفن 061-52627742
  • دورنگار (فکس) 061-52623430
  • آدرس امیدیه - محوطه غیر صنعتی - شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری - ساختمان 360
  • کدپستی 6373193935
  • تاریخ نیاز به کالا 1400/11/16

توضیحات بیشتر

اسناد ضمیمه شده

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید