استعلام کارت سیستم انتقال تلفن

استعلام شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در دسته تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری
  • مسئول ثبت فراخوان شهرام زیدونی
  • شماره تلفن 061-52627742
  • دورنگار (فکس) 061-52623430
  • آدرس امیدیه - محوطه غیر صنعتی - شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری - ساختمان 360
  • کدپستی 6373193935
  • تاریخ نیاز به کالا 1400/09/08

توضیحات بیشتر

1- پرداخت: اعتباری ریالی
2- تحویل کالا درب انبار شرکت نفت آغاجاری
3- در صورت تولید کالای ایرانی ،پیشنهاد کالای خارجی به منزله انصراف از مناقصه میباشد
4- ارائه پیشنهاد فنی و مالی الزامی و در سامانه بار گذاری گردد

اسناد ضمیمه شده

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید