استعلام سیم هوایی لینکس ACSR

استعلام شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان در دسته ابزار آلات الکتریکی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
  • مسئول ثبت فراخوان نریمان الاسوندی امامی
  • شماره تلفن 061-11111111
  • دورنگار (فکس) 061-11111111
  • آدرس خوزستان - مسجدسلیمان - میدان شهدای نفت - بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان - اداره مرکزی -
  • کدپستی 6491633133
  • تاریخ نیاز به کالا 1400/12/26

توضیحات بیشتر

سیم هوایی لینکسACSR (طبق شرح دقیق درخواست)
از ایران کد مشابه استفاده شده است.

اسناد ضمیمه شده

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید