- در ضرب‌المثل‌ها گفته‌شده دوباره‌کاری درست نیست اما اگر همه مشتریان از تولیدکننده بخواهند این کار را بکند چکار باید کرد؟ نویسنده: شین نواسک(Shane Novacek) پاسخ به این سوال برای...