دوتایی دیدن ؟آن یک چیز خوب در زمان بهره وری و پیش بینی مشکلات در پالایشگاه ها است. یک پالایشگاه یک محیط با مخاطرات بالاست که هیچ جایی برای خطا...