چگونه شرکت ABB تولید ماسک جراحی را افزایش میدهد شیوع ناگهانی بیماری همه‌گیر کووید-19 باعث شد بسیاری از شرکت‌ها خط تولید خود را به تولید تجهیزات حفاظت شخصی برای کارکنان...