اکثر کاربران تلفن­های همراه هنوز به نسل 5 دسترسی ندارند، پس چرا بسیاری از مردم در مورد نسل 6 صحبت می­کنند؟ یک دلیل، توئیتی از رئیس جمهور Trump در فوریه...