دسته : کنترل کننده های صنعتی

تولیدکنندگان و تهیه کنندگان بهترین دوبین های مادون قرمز

دوربین مادون قرمز، که ترموگرافیک (thermographic) نیزنامیده می‌شود، دارای مکانیزمی است که تصویر را با استفاده از اشعه‌ی مادون قرمز ایجاد می‌کند درست شبیه به دوربین استاندارد که تصویری با استفاده از...

08:00

اينترنت اشيا در حوزه صنعت، در حال عوض كردن نحوه كنترل و نظارت بر فرآيندهای صنعتی است

ددهام ماس تحقيق جديدي توسط گروه مشاوره آركدر حوزه بازار جهاني پی‌ال‌سی و پك‌هاي مبتني بر پی‌ال‌سی نشان داد كه توليدكنندگان ماشين‌ها و كاربران نهايي هنوز هم استفاده از كنترل‌كننده‌هاي...

03:00

انتخاب يك كنترل‌كننده منطقی قابل برنامه‌ريزی(PLC)

تا زماني كه پی‌ال‌سی در سال 1968 ايجاد شد، فرآيندهاي صنعتي توسط مجموعه‌اي از رله‌هاي داراي سيم‌پيچي فشرده، زمان‌سنج‌ها و شمارشگرها كنترل مي‌شدند. اين مجموعه‌ها نياز به فضاي بزرگي داشتند...

05:00

نظارت بر سرويس‌ها با استفاده از ايستگاه مستر T/Mon

تجهيزات استفاده شده: ايستگاه مستر تی/مونآر‌تي‌يوهاي نت گارديندي‌ان‌اس، اچ‌تي‌تي‌پي، سرورهاي پست الكترونيك چگونه اين سيستم فعاليت مي‌كند؟ تی‌/مون يك سيستم هشداردهنده پركاربرد است. در اين مثال از آن براي نظارت...

03:002