دسته : مانیتورینگ صنعتی

نظارت بر سرويس‌ها با استفاده از ايستگاه مستر T/Mon

تجهيزات استفاده شده: ايستگاه مستر تی/مونآر‌تي‌يوهاي نت گارديندي‌ان‌اس، اچ‌تي‌تي‌پي، سرورهاي پست الكترونيك چگونه اين سيستم فعاليت مي‌كند؟ تی‌/مون يك سيستم هشداردهنده پركاربرد است. در اين مثال از آن براي نظارت...

03:002

چگونه اینترنت اشیاءِ صنعتی می‌تواند ارزش کمپرسورهای هوای سیار را افزایش دهد

کمپرسورهای هوای سیار یکی از تجهیزات اصلی کارگران در صنایع مختلف است. کمپرسورهای هوای سیار به کارگران اجازه می‌دهند تا کارهای مهمی مانند اتمام، برش و جوشکاری محصول را در...

06:26